KIRŞEHİR HARİTA MÜHENDİSLİK

HER TÜRLÜ HARİTA UYGULAMASI

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

Bir taşınmaz malın, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa; veya arazi iken bağ, bahçe, tarla vb. duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir. Yapısız iken yapılı, Yapılı iken yapısız, Diğer cins değişiklikleridir.

YAPI KAYIT BELGESİ

İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir. İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra bütün maliklerin muvafakati ile kat mülkiyetine geçiş yapılabilecektir.

İMAR BARIŞI

31 Aralık 2017’den önce yapılmış imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen yasal düzenlemedir. 8 Haziran başlayıp 31 Aralık 2018’ e kadar devam ediyor.

ZEMİN TESPİT TUTANAĞI

Yapı kayıt belgesi ikinci aşama ise iskan, yani kat mülkiyetine geçebilmesi için, mimari proje ile birlikte bir zemin tespit tutanağı hazırlanması gerekiyor. Belgenin içeriğinin doğruluğundan yapı malikleri ile birlikte harita mühendisi sorumludur.

PLANKOTE & KÜBAJ(HAFRİYAT) HESAPLARI

Parsel bazında ya da belirli bir alan üzerinde sabit bir noktaya bağlanarak ya da belirli aralıklarla arazi kotlarını alıp, farklı ölçekte çizilip hazırlanması; kazı ve dolgu işlemlerinin sayısal olarak hacminin belirlenmesi işlemidir.

RÖPERLİ KROKİ

Ada veya parsellerin yeri değişmeyen sabit tesislere bağlı olarak zeminden alınan ölçülerinin yazılı olduğu krokidir.

GÜZERGAH HARİTALARI

Genel anlamda, yolun geçmesi zorunlu olan noktalarını birbirine bağlayan seçenekler arasında en uygun olanı bulmak için yapılan haritalandırma işlemidir.

SINIRLANDIRMA HARİTALARI

Tapuda kayıtlı olup da henüz kadastrosu yapılmamış alanlardaki taşınmaz malların sınırlarını belirlemek amacıyla yapılan haritalandırma işlemidir.

 KALİTE  & MÜHENDİSLİK & MEMNUNİYET  & GÜVEN  & HIZ & HİZMET